Toxoplazma gonodii IgG,IgM,IgA

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
21,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia