NÁŠ CENNÍK

Cenník laboratórnych vyšetrení a testov

Základné úkony

Odber a spracovanie biologického materiálu na vyšetrenie v inom laboratóriu 3,35 €
Odber biologického materiálu na vyšetrenie v laboratóriu 2,00 €

Biochemické vyšetrenia

Addisov sediment 2,00 €
Antistreptolyzín O (ASLO) 4,30 €
anti TG 12,00 €
anti TPO 12,00 €
anti TSHr 12,00 €
AFP 7,00 €
Albumín 0,80 €
ALP 0,90 €
ALT 0,90 €
Amyláza v sére 2,50 €
AST 0,90 €
Bielkoviny 0,70 €
Bilirubín celkový 0,90 €
Bilirubín priamy 1,00 €
C3 9,00 €
C4 5,00 €
CA 125 11,70 €
CA 15-3 12,00 €
CA 19-9 11,00 €
CA 72-4 15,50 €
Ca v sére 1,00 €
Kalprotektín 8,20 €
CEA 7,60 €
Ceruloplazmín 5,00 €
CI v sére 1,00 €
CK 2,20 €
CK – MB 7,00 €
C-peptid 9,00 €
CRP 4,00 €
Cu v sére 5,00 €
CYFRA 21-1 14,00 €
Digoxin 9,20 €
Drogy 10,00 €
Fe v sére 1,10 €
Fe – väzbová kapacita 1,10 €
Feritín 7,00 €
Foláty 5,00 €
fPSA 11,00 €
fT3 7,00 €
fT4 7,00 €
Glukóza 0,70 €
GMT 0,90 €
glykovaný hemoglobín HbA1c 11,00 €
HOMOCYSTEÍN 13,00 €
hCG 9,00 €
Cholesterol celkový 2,40 €
HDL Cholesterol 2,30 €
LDL Cholesterol 2,30 €
TAG 2,50 €
Lipoproteín A 8,70 €
Cholínesteráza 2,50 €
IgA 3,30 €
IgE celkové 5,30 €
IgG 3,30 €
IgM 3,30 €
Kalcitonín 18,00 €
K v sére 1,00 €
Klírens kreatinínu + CKD-EPI 1,40 €
Kreatinín enzymaticky 2,50 €
Kvantitatívna proteinúria 2,60 €
Kyselina močová 0,90 €
Laktátdehydrogenáza celkovo 1,80 €
Lipáza v sére 1,90 €
Mg v sére 1,00 €
Mikroalbuminúria 5,80 €
Močový sediment 2,20 €
Na v sére 1,00 €
NSE 12,00 €
NTproBNP 26,00 €
Odpad glukózy v moči 0,70 €
Okultné krvácanie 3,50 €
Osteokalcín 15,00 €
P anorganický v sére 1,00 €
Proteíny v moči 1,90 €
pH moč 2,00 €
Parathormón 9,50 €
Reumatoidný faktor 4,00 €
SCCA 27,00 €
Testosterón 7,50 €
hs Troponín T 17,00 €
tPSA 11,00 €
Transferín 5,25 €
TSH 7,00 €
Urea 1,00 €
Vitamín B12 5,00 €
Vitamín D total 16,00 €
α-1-antitrypsín 8,40 €
β – CrossLaps/β – CTx 11,50 €

Hematologické vyšetrenia

aPTT 2,00 €
D – Dimér 8,50 €
Fibrinogén 5,00 €
FW 2,00 €
Krvný náter 2,60 €
Krvný obraz 5 parametrový 2,00 €
Protrombínový čas / Quick / + INR 1,80 €
Retikulocyty 1,10 €
Antitrombín AT3 11,50 €

Mikrobiologické vyšetrenia

Kultivačné vyšetrenie tampónu tonzíl a nosa 5,50 €
Kultivačné vyšetrenie moču 7,50 €
Kultivačné vyšetrenie tampónu rekta 9,50 €
Kultivácia gynekologického a urologického výteru na Neisseria gonorrhoae vrátane citlivosti na ATB 8,80 €
Kultivačné vyšetrenie na Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum včítane citlivosti na ATB 13,50 €
Kultivačné vyšetrenie ejakulátu 10,00 €
Kultivácia gynekologického a urologického výteru 9,90 €
Kultivačné vyšetrenie výterov očí, uší, alebo sterov z kože 12,00 €
Kultivačné vyšetrenie krvi a iných telesných tekutín (synoviálna tekutina, ascites a pod.) 18,50 €

Dokaz antigénu

Dôkaz Chrípky A+B 10,00 €
Dôkaz Giardia lamblia v stolici 8,00 €
Dôkaz Ag Helicobacter pylori v stolici 7,00 €
Dôkaz norovírusov v stolici 17,00 €
Dôkaz rotavírusov a adenovírusov v stolici 13,00 €
Dôkaz Streptococcus pyogenes 8,00 €
Dôkaz Campylobacter spp. v stolici 9,50 €
Dôkaz toxínu Clostridium difficile 14,20 €
Antigén Chlamydia pneumoniae IF 14,00 €
Antigén Chlamydia trachomatis IF 14,00 €
Antigén SARS CoV 2 20,00 €

Molekulárno-biologické vyšetrenia

DNA Bordetella pertusis 42,00 €
DNA HSV 1,2 41,00 €
DNA Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae 39,00 €
DNA Chlamydia trachomatis 38,00 €
DNA Mycoplasma pneumoniae 37,00 €
DNA Neisseria gonorrhoae 30,00 €
HLA DQ2,DQ8 88,00 €
HLA CW6 44,00 €
HLA B27 52,00 €
DNA Cytomegalovirus 29,00 €
DNA Varicella zoster virus 42,00 €
DNA HPV – vysokorizikové typy 45,00 €
Respiračný panel 85,00 €
Gastrointestinálny panel 110,00 €
Urogenitálny panel 65,00 €
RNA SARS CoV 2 50,00 €

Imunosérologické vyšetrenia

anti SARS CoV 2 NCP (nucleocapsid protein) IgM,gG 30,00 €
anti SARS Cov 2 S1-RBD (S1 protein – receptor binding domain) IgM,IgG 30,00 €
anti-HAV IgM 10,60 €
anti HBe 19,50 €
anti-HBc IgM 15,50 €
anti HBC total 14,50 €
anti-HBs 10,60 €
anti-HCV 9,60 €
anti-HCV cito – imunochemicky 15,00 €
Bartonella henselae IgG NIF 19,50 €
Bordetella pertussis a Bordatella parapertussis IF 17,00 €
Borelia burgdorferi IgG,IgM 16,50 €
Borelia burgdorferi WesternBlot – 1 trieda 28,00 €
Brucella abortus 4,20 €
Campylobacter jejunii IF 18,00 €
Campylobacter jejunii WesternBlot – 1 trieda 28,00 €
CMV IgG, IgM 16,50 €
EBV – VCA (IgM,IgG), EBNA 22,00 €
EBV – VCA (IgM,IgG), EBNA WesternBlot – 1 trieda 24,50 €
Franciscella tularensis 5,50 €
HBe 17,50 €
HBs Ag 6,50 €
HBs Ag cito – imunochemicky 13,00 €
HBs Ag konfirmácia 20,00 €
Helicobacter pylori IgG,IgA 12,50 €
Helicobacter pylori IgA WesternBlot 22,50 €
HIV 5,50 €
HIV cito – imunochemicky 14,00 €
HSV 1,2 IgG,IgM 20,50 €
Chlamydia pneumoniae IgG,IgA 14,50 €
Chlamydia pneumoniae, trachomatis, psittacii WesternBlot – 1 trieda 22,00 €
Chlamydia psittacii IgA, IgM, IgG IF 35,00 €
Chlamydia trachomatis IgG,IgA 12,20 €
Listeria monocytogenes 8,50 €
Mycoplasma pneumoniae IgG,IgA 12,50 €
Paul Bunell + IMT test 5,00 €
Rubeolla IgG, IgM 23,00 €
Salmonella – Widalova reakcia 10,20 €
TPHA+RRR /Treponema pallidum/ BWR 5,70 €
TPHA IgG WesternBlot 22,50 €
VZV IF celkovo 20,00 €
Yersinia enterocolitica IgA, IgG 13,50 €
Yersinia enterocolitica WesternBlot – 1 trieda 23,50 €

Parazitologické vyšetrenia

Giardia Lamblia – stanovenie Ag zo stolice 8,00 €
Kultivačné vyšetrenie na Trichomonas vaginalis 6,50 €
Mikroskopické vyšetrenie perianálneho zlepu 2,00 €
Parazitologické vyšetrenie stolice na prítomnosť helmintov a protozoí 7,30 €
Toxocara spp. IgG 9,60 €
Toxocara spp. IgG – stanovenie avidity protilátok 13,50 €
Toxoplazma gondii IgG, IgM, IgA 21,00 €
Toxoplazma gondii IgM, IgG, IgA – stanovenie avidity protilátok 21,00 €
Toxoplazma gondii WesternBlot – 1 trieda 28,50 €
Toxoplazma gondii IF 23,00 €

Mykologické vyšetrenia

Kultivačné vyšetrenie cielené na kvasinky, stolica na kvasinky 9,30 €
Kultivačné vyšetrenie cielené na saprofytické mikroskopické huby 19,00 €
Kultivačné vyšetrenie šupín, kože, nechtov, vlasov na dermatofyty 11,30 €

Imunologické vyšetrenia

ANA 6,60 €
ANCA 9,50 €
ANCA profil 56,00 €
ANA profil 55,00 €
AMA 6,60 €
Bazofilovoaktivačný test každý druh 10,00 €
CIK 5,50 €
HLA CW6 44,00 €
HLA B27 52,00 €
Cídia 9,25 €
Fagocytóza 17,35 €
Rozety aktívne a celkové 17,35 €
T spot (TBC) 55,00 €
Vyšetrenie CD markerov prietokovou cytometriou – 1 znak 12,00 €
Vyšetrenie CD markerov prietokovou cytometriou /CD3, CD4, CD8, CD16, CD19 55,00 €

Vyšetrenie potravinovej intolerancie

Anti ß lactoglobulín 10,00 €
Anti endomyziálne protilátky EMA 9,20 €
Anti laktóza IgA,IgG 16,50 €
Anti sója IgA,IgG 9,20 €
DAO – diaminooxidáza 15,50 €
Degradácia histamínu 22,00 €
HLA DQ2, DQ8 88,00 €
Tkanivová transglutamináza IgA 8,50 €
Tkanivová transglutamináza IgG 8,50 €
Protilátky proti gliadínu IgG 6,50 €
Protilátky proti gliadínu IgA 6,50 €
1 alergén monošpecifický 8,45 €
1 alergén zmesný 18,45 €
20 alergénov EUROLINE podľa ponuky 55,00 €
Multiplex 295 alergénov a ich komponentov 300,00 €