Kultivačné vyšetrenie tampónu rekta

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
9,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z rekta

Ďalšie vyšetrenia