Kultivačné vyšetrenie ejakulátu

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
10,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Ejakulát

Ďalšie vyšetrenia