Kultivačné vyšetrenie cielené na kvasinky, stolica na kvasinky

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
9,30 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Stolica

Ďalšie vyšetrenia