Kultivácia gynekologického a urologického výteru

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
9,90 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z uretry/cervixu

Ďalšie vyšetrenia