1 alergén monošpecifický

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
8,45 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia