TPHA+RRR /Treponema plallidum/ BWR

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
5,70 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia