Toxoplazma gonodii IgM, IgG, IgA – stanovenie avidity protilátok

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
21,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia