Protilátky proti COVID-19 IgM,IgG

Vírus SARS CoV 2 patrí do rodiny Coronavírusov a spôsobuje ochorenie COVID, vyhlásené v marci 2020 WHO ako celosvetová pandémia.
Ochorenie prebieha od asymptomatickej/oligosymptomatickej infekcie po život ohrozujúci akútny respiračný syndróm spôsobujúci respiračné a multiorgánové zlyhanie.

Diagnostika SARS CoV 2 sa opiera o priamy dôkaz vírusu a dôkaz protilátok. Protilátky sa začínajú tvoriť ako reakcia organizmu na stret s vírusom. Majú mnoho funkcií – od priamej neutralizácie vírusu po aktiváciu ostatných zložiek imunitného systému. V mnohých prípadoch, hlavne pri bezpríznakových jedincoch, sú jediným diagnostickým znakom pre ochorenie COVID.

U väčšiny pacientov možno pozorovať typickú dynamiku tvorby protilátok, t.z. úvodnú tvorbu protilátok triedy IgM a IgA v priebehu 7 – 10 dní od začiatku príznakov a nárast koncentrácie protilátok triedy IgG v periférnej krvi v rozmedzí 10 – 18 dní. Tento obraz je typický, vprípade SARS-CoV-2 však boli opísané tri typy sérokonverzie: sérokonverzia IgM skôr ako IgG, synchrónna sérokonverzia IgG a IgM a sérokonverzia IgM neskôr ako IgG. U malého počtu pacientov, spravidla bez výraznejších klinických príznakov, neboli zaznamenané merateľné koncentrácie špecifických protilátok v periférnej krvi.

V recentných prácach sa uvádza, že koncentrácie špecifických IgG u asymptomatických osôb boli signifikantne nižšie v porovnaní so symptomatickými pacientami. Ukázalo sa však, že hoci koncentrácie a aktivita protilátok sú u asymptomatických jedincov o niečo nižšie, samotné funkcie protilátok zostávajú zachované bez ohľadu na závažnosť ochorenia, a teda neutralizujú vírus, aktivujú ADCC (cytotoxická reakcia závislá na protilátkach) a spúšťajú aktiváciu komplementu.

Protilátky triedy IgG sú vysoko špecifické, ich tvorba však nastáva až v neskorších štádiách infekcie. Hladiny špecifických IgG sa v krvi udržujú vysoké po dobu 2-3 mesiace, postupne potom klesajú až vymiznú. Funkcia a počet pamäťových B-buniek, ktoré produkujú protilátky pri reinfekcii, pretrvavá aj po miernej infekcií, čím sa zabezpečuje dlhotrvajúca imunitná odpoveď.

Stanovenie špecifických protilátok triedy IgG má dôležitý diagnostický význam  u detí s post-kovidovým multisystémovým zápalovým syndrómom (MIS-C/PIMS- TS), keďže tento stav nastáva s odstupom 2 – 6 týždňov od prekonania infekcie vírusom  SARS-CoV-2, ktorá býva nezriedka asymptomatická.

Možnosť vyšetrenia rýchlotestom z kapilárnej krvi – cena vyšetrenia 25€. Výsledok sa dozviete už do 15 minút!

Upozorňujeme ! Vyšetrenie protilátok neslúži ako dôkaz neinfekčnosti a takisto nevie dokázať presný dátum nákazy. K vylúčeniu akútnej infekcie treba podstúpiť PCR test. Človek sa môže nakaziť vírusom opakovane, protilátky majú ochranný charakter a môžu zmierniť priebeh ochorenia, ale nie šírenie infekcie. Zostaňte preto naďalej zodpovedný !

Objednať sa
Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
32,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia