HPV – vysokorizikové typy

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
45,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z uretry/cervixu

Ďalšie vyšetrenia