Gastrointestinálny panel

Novinkou v našom portfóliu mikrobiologických vyšetrení je Gastrointestinálny panel, ktorý umožňuje diagnostiku naozaj širokého spektra patogénov a podmienených patogénov vyvolávajúcich ochorenia gastrointestinálneho traktu. Jedná sa o molekulárno-biologické vyšetrenie. Deteguje viac ako 24 druhov infekčných agens (vírusové, bakteriálne, parazitárne), vrátane ťažko kultivovateľných mikroorganizmov.

Rýchlosť vyšetrenia je 1 hodina po prijatí klinického materiálu do laboratória.
Klinický materiál je stolica, príp. výter z rekta

Vyšetrenie je významné najmä:

 • pre pediatrických a geriatrických pacientov, ako aj pre imunokompromitovaných pacientov
 • pre pacientov prijatých do zdravotníckych zariadení za účelom hospitalizácie, kde má obrovský význam vrámci prvotného skríningu pri príjme
 • je takisto veľkým prínosom pri infekčných ochoreniach v komunite ako aj pri epidemických outbreakoch

Spektrum infekčných agens detegovaných v gastrointestinálnom paneli:

Baktérie

 • Enteroagregatívne E.coli (EAEC)
 • Enteropatogénne E.coli (EPEC)
 • Enterotoxigénne E.coli (ETEC)
 • Shiga-like toxín-produkujúce E.coli (STEC) stx1/stx2
 • STEC O157:H7
 • Shigella/Enteroinvazívne E.coli (EIEC)
 • Clostridium difficile, toxín A/B
 • Campylobacter  spp.(diagnostika zahŕňa kmene C.jejuni, C.coli, C.upsaliensis)
 • Salmonella spp.
 • Yersinia enterocolitica
 • Plesiomonas shigelloides
 • Vibrio cholerae
 • Vibrio parahaemolyticus
 • Vibrio vulnificus

Parazity

 • Cryptosporidium spp. (diagnostika zahŕňa kmene C.parvum, C.hominis, C.bovis, C.baileyi, C.canis, C.wrairi)
 • Entamoeba histolytica
 • Giardia intestinalis (Lamblia intestinalis)
 • Cyclospora cayetanensis

Vírusy

 • Adenovirus (diagnostika zahŕňa kmene F40 a F41)
 • Astrovirus
 • Norovirus (diagnostika zahŕňa subgenotypy Norovirus GI a subgenotypy Norovirus GII)
 • Rotavirus A
 • Sapovirus (diagnostika zahŕňa humánne patogény genotypov I.,II., IV. a V.)
Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
110,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Stolica, Výter z rekta

Ďalšie vyšetrenia