DNA Neisseria gonorrhoae

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
30,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Ejakulát

Ďalšie vyšetrenia