Anti endomyziálne protilátky ENA

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
9,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia