1 alergén zmesný

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
18,45 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia